رفتن به بالا

تلفن : 09124946517 - 77800970

۷ نوع از انواع خرپای استاندارد و موارد استفاده از آن ها


خرپای استاندارد

خرپاها انواع مختلفی دارد ولی در هر زمینه انتخاب خرپای استاندارد و مناسب همان کار، برای افزایش عمر خرپا و دارا بودن بالاترین عملکرد ضروری است. در این مقاله کوتاه، موارد استفاده انواع خرپای استاندارد برای مصارف گوناگون را معرفی می کنیم. خرپای سقف ساختمان های تجاری خرپای به کار رفته در نمایشگاه های ماشین، انبارها، فروشگاه ها، کارخانه و سایر ساختمان های تجاری به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند در زیر بار ساختمان های تجاری تاب آورند. خرپای ساختمان های مزرعه طول دهانه خرپای به کار رفته در ساختمان مرغداری، انبار کاه و یونجه، محل ذخیره خوراک دام و طیور و نگهداری ...