Warning: php_uname() has been disabled for security reasons in /home/payabana/public_html/wp-content/plugins/googleanalytics/tools/class-support-logging.php on line 159
خرپای سقف | پایابنای صدر
رفتن به بالا

تلفن : 09124946517 - 09122345989

خرپا چیست و انواع خرپا‌های سقف


خرپا چیست

در جوامع امروزی، بشر تمام تمركز و حواس خود را بر روی ایمنی و امنیت معطوف ساخته و این مقوله اهمیتی روز افزون یافته، به همین خاطر است كه باید برای خانه خود بهترین خرپای ممكن را انتخاب و نصب كنید. خرپای سقف سازه‌ای است متشكل از یك یا چند واحد مثلثی كه اجزای به كار رفته در آن‌ها باریك و بدون انحنا بوده و در محل گره‌ها از طریق لولا و مفصل به یكدیگر متصل می شوند. لازم به ذكر است كه فشارهای بیرونی بر روی این اجزا وارد نشده و در محدوده گره ها متمركز می شوند، لیكن ...